Çözümlerimiz

Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz?

İşte Çözümlerimiz

network-3524352_1920

Geniş Alan Ağlarının kullanımı

Günümüzde değişen iş yöntemleri ve coğrafi sınırların uluslararası ticarette ve bilgi paylaşımında önemini yitirmesi, Geniş Alan Ağlarından beklentiyi her geçen gün arttırmaktadır.

Paylaşılan bilginin çokluğu, artan kritiklik seviyesi, video konferans, canlı ses ve görüntü aktarımında artan kalite beklentisi, Geniş  Alan Ağlarının daha hızlı, daha güvenli ve daha güvenilir şekilde tasarlanmasını gerekmektedir. Tasarım aşamasında Geniş Alan Ağları üzerinden haberleşecek merkezlerin iletişim ihtiyaçları, bağlantı hızı ve erişim teknolojisi, taşınacak içerik, güvenlik, yedeklilik ve yerel servis sağlayıcı altyapısı göz önüne alınmalıdır.

Geniş Alan Ağları Çözümlerimiz , omurga cihazların ve erişim şebekesinin boyutlandırılması, sistem bileşenlerinin teminini, kurulumu ve devreye alınması  ve servisinin verilmesini kapsamaktadır.

Yerel Alan Ağları Kullanımı

Geçmiş yıllarda daha çok dosya paylaşımı, ortak kaynaklara erişim gibi temel servisler için tasarlanan Yerel Alan Ağları, bağlantı teknolojilerinin gelişim göstermesi, beraberinde yüksek hızda arayüzlerin geliştirilmesi sayesinde günümüzde  ses, görüntü aktarımı, telekonferans, veri depolama, veri transferi, uygulama paylaşımı, sanallaştırma gibi servislerin yerel ağlar üzerinden gerçekleşmesine imkan tanımaktadır.

Yerel Alan Ağ tasarımında azami fayda, en iyi erişim süresi, yerel ağda koşan servisler, trafik önceliklendirmeleri, bağlantı ihtiyaçları ve çözüme uygun yapısal kablolama altyapısı göz önünde bulundurulmalıdır.

Yerel Alan Ağlarının doğru tasarımı, beraberinde ağın en yüksek seviyede kullanımı, uygulamaların erişilebilirliği, ölçeklenebilirlik, ağ mimarisinin basitleştirilmesi, kolay yönetimi gibi avantajlar getirmektedir.

  post-img-two
  post-img-three

  Kablosuz Ağlar

  Her an her yerden bilgiye erişme ihtiyacı, mobil cihazların hızla sektörde yer bulmasına, hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmesine  neden olmuştur. Akıllı telefonlar, tablet bilgisayarlar, el terminallerinin yanısıra endüstriyel kullanımda ölçüm yapan cihazların veriyi Kablosuz Ağ üzerinden aktarması ihtiyaç duyulan çözümler arasına girmiştir. Üzerinde onlarca mobil uygulama çalıştırabilen mobil cihazlar, kullanıcıların Kablosuz Ağlardan performans beklentisini her geçen gün arttırmaktadır.

  Çalışanlarınız ve misafirleriniz  kendi cihazları ile Kablosuz Ağınıza bağlandığında, ağın kontrolünü kaybetmemeniz, güvenlik açıkları oluşmaması, kimlik, ürün, uygulama, yer ve zaman bilgileri kullanılarak şirket politikalarının oluşturulabilmesi mümkün olmalıdır.

  Yüzlerce mobil cihazın Kablosuz Ağınıza bağlandığında her bir kullanıcıya mümkün olan en iyi haberleşme kanalının, frekansının, bandının ve erişim noktasının tahsis edilmesi sağlanmalıdır.

  Kablosuz sistemler çok hızlı bir şekilde GSM şebekelerinin tamamlayıcı unsuru olarak da yaygınlaşmakta ve veri aktarımındaki yükü üzerlerine almaktadır.

  Yaptığımız Kablosuz Ağ uygulamalarımız ile müşterilerimize en iyi, en güvenilir, en kolay yönetilebilir kablosuz ağ çözümlerini sunmaktayız.

  Yük Dengeleme (Load Balancing)

  Gün geçtikçe artan veri miktarı, artan sunucu ve istemci sayıları, her istemcinin en uygun sunucuya en hızlı şekilde yönlendirilmesini, servis bağlantılarının optimize edilmesini, servislerin kesintisiz devam etmesinin sağlanmasını  zorunlu kılmaktadır. Belli bir zaman aralığında ulaşılması gereken verinin fazlalığı ve önemi, yaşanacak kesinti ve yavaşlıkların verimlilik üzerindeki etkisini arttırmaktadır.

  İnternet servislerinde, Yük Dengeleyiciler istemci ile arka plan sunucuları (backend servers) arasında güvenliği arttırıcı unsur olarak da görev görürler. Yük dengeleme çözümleri, sundukları olanaklarla, kurumlardaki BT ekiplerine hata toleransı anlamında ciddi avantajlar sağlar.

  Gentel, bu avantajlardan en üst düzeyde faydalanabilmeniz için konusunda lider teknoloji üreticileri ile DNS, WAP Gateway, CDN, SIP tabanlı VoIP dahil birçok servisin yüksek performans beklentilerini karşılayan, akıllı yük dengeleme çözümleri sunmaktadır.

  post-img-one
  post-img-four

  Veri Merkezi Çözümleri

  Veri Merkezi Planlama ve Yönetimi Yazılımları, KVM Anahtarlar, Akıllı Enerji Dağıtım Üniteleri, LCD Konsol Ürünleri, Terminal Sunucuları ile Veri Merkezi Çözümleri sunan Emerson Networks Avocent firmasının katma değerli satıcısı olan firmamız Avocent ürünlerinin proje bazlı ithalatını gerçekleştirerek, ürün tedarik ve servis desteği hizmeti sunmaktadır.

  Gentel ayrıca çözüm ortaklarıyla birlikte müşterilerine veri merkezi tasarımları konusunda da destek olmakta ve veri merkezi projelerinde altyapı hizmetleri sunmaktadır.

  Endüstriyel Ethernet Çözümleri

  Elektromanyetik girişimin, sıcaklık ve nem değişimlerinin fazla olduğu, yüksek seviyede titreşim ve darbelere, aşındırıcı gazlar ve toza maruz kalınan ortamlardaki zorlu koşullarda yapılan kritik uygulamalar için tasarlanan ağ çözümleri elektriksel ve mekaniksel olarak “sağlam (rugged)” ürünlerle sağlanmalıdır. Gentel, rugged haberleşme ağları konusunda pazar lideri Siemens Ruggedcom ürünlerinin satış, montaj ve devreye alma hizmetlerini vermektedir. Siemens Ruggedcom’un ürün portföyü ağ anahtarları (Ethernet switch), ağ yönlendiricileri (Network Router), kablosuz haberleşme cihazları, seri cihaz sunucuları (serial device server), ortam çeviricileri (media converter) ve yönetim yazılımlarından oluşmaktadır. Rugged haberleşme ağları ile, elektrik üretim ve dağıtım tesislerinde, ulaşım sistemlerinde, savunma sanayiinde, kimya, petrol, gaz, metal, maden işletmelerinde, otomotiv, elektonik, yarı iletken, makina ve ilaç fabrikalarında yapılan uygulamalar her geçen gün artmaktadır.

  Tüm dünyada olduğu gibi Siemens Ruggedcom ürünleri ile Türkiye’de de başarılı uygulamalar yapılmıştır. Çeşitli endüstriyel uygulamaların yanı sıra birçok Mobese projesi de Siemens Ruggedcom ürünleriyle gerçeklenmiştir.

  post-img-two

  Transmisyon sistemleri deyince akla SDH ve PDH gelmektedir. SDH bir senkron, fiberoptik iletim sistem standartıdır. En güçlü yanı gecikmeye karşı hassas olan ses ve video trafiğinin iletimi olmakla beraber, SDH günümüzde yüksek hızdaki verinin aktarımında yaygın olarak kullanılmaktadır. SDH, T-E sistemlerinden daha hızlı dijital veri aktarabilen, daha gelişmiş ve birlikte çalışma (interoperability) standartlarına daha uygun bir teknoloji olarak ortaya çıkmış  ve yaygınlaşmıştır. Standardization, yüksek hız, güvenilirlik, kolay yönetim, servis kalitesi (QoS), esneklik ve ölçeklenebilirlik, SDH’in temel özellikleri olarak sıralanabilir. SDH teknolojisi günümüzde yaygın olarak ses, dijital kablo yayını, genişbant erişim, internet, yerleşkeler arası kanal (interoffice trunking), özel haberleşme omurgaları, MAN, WAN, hücresel PSC iletimi uygulamalarında kullanılmaktadır.

  PDH de benzer amaçlar için kullanılmaktadır. PDH teknolojisi zamanla yerini SDH teknolojisine bıraksa da, uçtan uca (point to point transport) ve ucuz çözümler söz konusu olduğunda günümüzde hala tercih edilmektedir.

  Gentel, transmisyon sistemleri için ürün tedariği, montaj, devreye alma ve servis hizmetleri sunmaktadır.