Hizmetlerimiz

Bir çok alanda hızla büyüyen kaliteli hizmetler sağlıyoruz.

Bunlardan bazıları;

ilişim Teknolojileri donanımlarına yönelik yedek parça, lojistik hizmeti ve yönetimi bu hizmetin bir alt bileşenidir.
Proje Yönetimi, performans, maliyet ve zaman hedeflerine ulaşabilmek için eldeki kaynakları...