Danışmanlık

Mobil ve Sabit Şebeke operatörlerinin komünikasyon şebekelerinde yer alan tüm sistemler veya alt sistemlerin işletilmesine yönelik süreçler konusunda verilen danışmanlık hizmetleridir.

Her operatörün günlük operasyonunda masrafların kayda değer şekilde azaltılması mümkündür. Örneğin bazı süreçlerin dış kaynak kullanımı ile işletilmesi mümkün olabilir. Danışmanlarımız, şebeke performansını arttırma, hataları hızlı birşekilde giderme, müşteri memnuniyetini artırma, işletme maliyeti azalırken performansı arttırma konularında yardımcı olurlar.